• Mainkan semua permainan kasino dalam talian Malaysia yang dipercayai di M99winMY!
  Terma dan Syarat

  1. Terma dan Syarat Am

  1.1 Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini di M99 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan semuanya secara bersama disebut sebagai "M99win", "M99win.com" atau "Laman"), anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau di atas, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah membaca dengan teliti, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dengan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama dengannya.

  1.2 Maklumat produk, pendaftaran di laman web dan penggunaan sebarang perkhidmatan yang ditawarkan oleh M99win tertakluk kepada "Syarat dan Ketentuan Umum" ini.

  1.3 M99win berhak untuk merevisi "Syarat dan Ketentuan Umum" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semakan sedemikian akan berkuatkuasa sebaik sahaja dipaparkan di bahagian "Syarat dan Ketentuan Umum" di laman web M99win ini. Tanggungjawab anda adalah untuk menanyakan "Syarat dan Ketentuan Umum" secara berkala. Penggunaan laman web anda yang berterusan setelah perubahan atau kemas kini dibuat kepada "Syarat dan Ketentuan Umum" akan membuktikan pengesahan anda mengenai perubahan atau kemas kini tersebut.

  1.4 "Terma dan Syarat Umum" ini mewakili perjanjian, akhir dan perseorangan yang telah dicapai antara anda dan M99win menggantikan penggabungan semua perjanjian awal, perwakilan dan kesedaran antara anda dan M99win.com. Anda telah mengesahkan bahawa, secara bersamaan untuk menerima Syarat dan Ketentuan Umum ini, anda tidak bergantung pada perwakilan apa pun sejauh yang sama secara langsung telah dibuat perwakilan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

  1.5 Sekiranya berlaku pertentangan antara pembentangan Perjanjian ini dan peruntukan apa pun di laman web M99win, ketentuan Perjanjian ini akan meyakinkan.

  1.6 Kami berhak dengan berhati-hati untuk meminta anda memberikan bukti identiti dan umur anda kepada kami sebagai ketentuan sebelumnya kami membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti permainan M99win.

  2. Syarat Penggunaan Akaun

  2.1 Sekiranya terdapat kontroversi mengenai akaun Pemain, M99win berhak untuk menangguhkan akaun Pemain sehingga penyelesaian dicapai. Sebarang pertikaian mesti diserahkan secara bertulis yang menyatakan tarikh, waktu dan perincian perselisihan dan dihantar melalui e-mel ke [email protected] mengambil pertikaian anggota dengan sangat serius dan berusaha untuk mengambil semua langkah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua perselisihan.

  2.2 M99win berhak untuk menangguhkan, membatalkan akaun anda dengan alasan apa pun pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Segala baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda dengan menggunakan kaedah pembayaran seperti yang diputuskan oleh M99win.com. Walau bagaimanapun, M99win berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk membatalkan kemenangan dan kehilangan baki dalam akaun M99win anda atau kemenangan atau hak prerogatif lain yang mungkin anda miliki dari akaun M99win dan penggunaan perkhidmatan M99win atau / dan Play anda.

  2.3 Anda hanya bertanggungjawab menjaga keselamatan maklumat akaun anda. Anda tidak boleh membenarkan orang lain atau bahagian ketiga, tanpa batasan untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun M99win anda, mengakses dan menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari Laman Web M99win atau menerima hadiah apa pun. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang pembelian atau kerugian yang ditanggung oleh anda sendiri atau pihak ketiga di akaun M99win anda.

  3. Pertaruhan

  3.1 Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:

  Pertaruhan

  Pemain mesti bertaruh dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka sendiri. Semua pertaruhan akan terbatal jika pada ulasan Pemain mempunyai dana yang mencurigakan atau Pemindahan Dana ke dalam akaun Pemain mereka. Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mestilah lebih dari 100% atau setara dengan jumlah deposit anda, atau kami tidak dapat membuat permohonan pengeluaran, sila buat jumlah deposit mengikut permintaan.

  Taruhan yang Disahkan

  M99win tidak dapat membatalkan taruhan setelah Pemain disahkan oleh M99win di akaun anda, kecuali jika taruhan dinyatakan tidak sah atau disebabkan keputusan & penyelesaian yang salah kerana alasan yang dinyatakan dalam Terma & Syarat ini.

  Rekod Taruhan yang Tepat

  Walaupun setiap usaha untuk memastikan ketepatan total, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau penghapusan sehubungan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.

  Pemotongan Taruhan / Taruhan Tidak Diselesaikan

  Pertaruhan akan dipotong dari akaun anda pada masa meletakkan Taruhan anda, tidak kira bila hasilnya diselesaikan. M99win tidak dapat mengembalikan Taruhan yang ditempatkan pada permainan di mana pertaruhan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum dapat diselesaikan. Taruhan tersebut akan diselesaikan setelah permainan dan kemenangan tersebut selesai, jika berlaku, ia akan dikreditkan secara automatik ke akaun Pemain pada masa itu. Sekiranya terdapat kesilapan, hubungi Sokongan Pelanggan kami untuk membuat laporan untuk diselesaikan.

  Keputusan Pertaruhan M99win adalah Muktamad

  Anda telah bersetuju bahawa M99win dan rekodnya akan menjadi pihak berkuasa terakhir dalam menentukan syarat-syarat pertaruhan yang anda buat dan syarat-syarat di mana ia dibuat.

  Tanggungjawab Pemain Tunggal untuk Menang

  Sebarang cukai dan yuran yang berkaitan dengan sebarang kemenangan yang diberikan kepada anda atau pembayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda sendiri. M99win boleh melaporkan dan menekan sejumlah wang dari kemenangan anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk kemenangan lain.

  3.2 Taruhan dipertaruhkan:

  Kepentingan Minimum

  Taruhan minimum, bergantung pada Permainan / Produk tertentu, akan berlaku.

  Bermain Permainan Automatik / Manipulasi Perisian / Mengacau / Menipu

  Main permainan secara automatik dengan perisian atau manipulasi permainan yang lain atau data akaun Pemain anda / yang lain dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan penamatan keahlian anda, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau penyitaan sebarang hadiah dan deposit yang belum dijelaskan. dan pendakwaan sivil / jenayah. Sebagai tambahan di atas, anda bersetuju bahawa M99win mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terbatas untuk menghentikan akaun anda dengan alasan apa pun dan, tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, sekiranya berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web, atau permainan apa pun ditawarkan di dalamnya, tidak diingini oleh prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan Laman web. Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua jalan keluar terhadap M99win untuk sebarang penamatan tersebut. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan tidak mungkin dicapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda menyedari bahawa perisian tersebut mengandungi kesalahan atau ketidaklengkapan seperti itu, anda melakukan untuk tidak mengambil kesempatan daripadanya. Lebih-lebih lagi, segera setelah menyedari kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut, anda harus memberitahu M99win secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi janji di bawah klausa ini, M99win berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk biaya untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul dari kelalaian atau tindakan anda dalam memanfaatkan kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut. Anda bersetuju bahawa M99win tidak bertanggung jawab atas kerosakan, kehilangan, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan laman web atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem Laman Web atau akaun apa pun, mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau merosakkan Laman Web atau Permainan tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun anda dan perampasan mana-mana dan semua hadiah yang mungkin anda berhak.

  Sportsbook

  Untuk Sportsbook Mix Parlay, had pertaruhan adalah MYR 1,000 setiap pertaruhan / tiket. Setiap taruhan / tiket mempunyai pembayaran maksimum MYR 100,000.

  4. Kemenangan

  4.1 Sebelum melepaskan atau menyetujui penarikan, M99win berhak untuk meminta pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Diri, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau dokumen lain yang sesuai kerana M99win.com, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Sekiranya anda tidak memenuhi permintaan keselamatan, M99win berhak untuk membatalkan kemenangan dalam akaun anda.

  4.2 Mengkreditkan Kemenangan - Kemenangan akan ditambahkan ke Akaun masing-masing secara automatik. Kemas kini akaun anda ini bukan 'bukti kemenangan' dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun anda masing-masing. Sekiranya setelah semakan manual terdapat bukti penipuan atau tingkah laku yang tidak beretika, M99win berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan menyemak beberapa akaun anda dengan sewajarnya.

  5. Wang Bonus

  5.1 Wang Bonus adalah wang maya pada produk yang diberikan kepada pelanggan untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak dapat mengeluarkan wang tersebut setelah mereka diberikan. Bergantung pada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin berlaku. Anda boleh merujuk pada peraturan umum terma atau syarat.

  5.2 Wang bonus boleh ditukar menjadi wang sebenar dan kemudian dikeluarkan setelah pelanggan memenuhi syarat syarat promosi tertentu.

  6. Promosi

  6.1 Rollover lalai adalah 25 x (Deposit + Bonus).

  6.2 Untuk sebarang pertaruhan yang ditempatkan, dana ditolak dari Baki Tunai pemain. Sekiranya tidak ada wang tunai, maka pertaruhan ditolak dari Baki Bonus. Oleh itu Baki Bonus hanya dimainkan jika tidak ada Baki Tunai.

  6.3 Semua tawaran hanya terhad kepada SATU akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.

  6.4 Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi bertentangan tidak akan diambil kira atau dikira dengan syarat perolehan.

  6.5 Sekiranya penarikan dilakukan sebelum perolehan 25 kali, bonus dan kemenangan mungkin akan hilang. Semua pertaruhan seri atau seri tidak akan dikira untuk keperluan perolehan.

  6.6 Kecuali disebutkan secara khusus dalam syarat promosi, hanya 25% daripada jumlah taruhan yang ditempatkan di mana-mana permainan Pai Gow Poker dan Roulette (semua variasi), ditambah 50% Permainan & Slot RNG akan dikira sebagai keperluan penggantian bonus & pengiraan wang tunai .

  6.7 M99win berhak untuk meminta bukti identiti pemain yang mencukupi pada bila-bila masa. Bukti tersebut mesti membuktikan maklumat peribadi pemain, perincian pembayaran dan maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk lulus pemeriksaan keselamatan yang berkaitan.

  6.8 Tidak ada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil di M99win yang boleh memegang akaun atau memanfaatkan tawaran promosi apa pun.

  6.9 Dengan menyertai sebarang promosi dengan M99win.com, pemain bersetuju untuk mengikuti syarat ini dan yang disenaraikan di bawah setiap promosi individu. Mana-mana pemain yang tidak mahu bersetuju dengan syarat ini harus menghubungi Pasukan Sokongan M99win untuk maklumat lebih lanjut.

  6.10 Demi kepentingan keselamatan, tidak ada pemain tunggal yang boleh menarik lebih dari MYR 50,000 setiap minggu (Isnin - Ahad), tidak termasuk kemenangan jackpot Progresif.

  6.11 Sekiranya mana-mana syarat tawaran atau promosi belum dipenuhi oleh pemegang akaun yang layak, dilanggar, disalahgunakan atau terdapat bukti mengenai siri pertaruhan yang ditempatkan oleh pelanggan atau sekumpulan pelanggan, yang disebabkan oleh bonus deposit atau promosi lain tawaran menghasilkan keuntungan pelanggan yang dijamin tanpa mengira hasilnya, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, M99win berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut kembali bonus ditambah semua kemenangan. Sebagai tambahan, M99win berhak untuk mengenakan caj pentadbiran kepada pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran.

  7. Peruntukan Perkhidmatan Lain

  7.1 Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang berlaku seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku semasa menggunakan perkhidmatan M99win.com.

  8. Pelbagai

  8.1 Sekiranya Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan berlaku.

  9. Penafian

  9.1 Anda harus memegang M99win.com, pegawainya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal yang tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan akan memberi ganti rugi sepenuhnya sama dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan apa pun (termasuk yuran undang-undang) yang mungkin timbul dari atau dituntut oleh mana-mana pihak ketiga.

  9.2 Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atas kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penangguhan atau penghentian Play.

  9.3 M99win berjanji untuk menawarkan penyelesaian dan penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu tanpa kos atau beban yang tidak semestinya, menyimpan pertaruhan terperinci dan rekod transaksi semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk jangka waktu 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan dapat diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian sengketa atas permintaan.

  EJEN FRANCAIS

  Dapatkan dan kongsi rancangan agensi

  Setiap ahli secara automatik akan menjadi ahli rancangan agensi yang berdaftar. Setiap ahli boleh mempromosikan dan merekrut ahli baru melalui platform dalam talian mereka sendiri. Semakin banyak ahli baru yang anda rekrut, semakin tinggi bonus komisen anda. Ya, cara untuk mendapatkan komisen adalah semudah itu.

  Bagaimana komisen dikira:

  Ahli yang berdaftar mesti log masuk dan klik pada "Dompet Saya". Setiap ahli dapat mempromosikan laman web melalui pelbagai media propaganda. Cth:

  Facebook, blog, Weibo, QQ, WeChat, Whatsapp, e-mel, forum, laman web, SMS, dll.

  Ahli baru yang didaftarkan melalui pautan promosi anda secara automatik akan menjadi downline seumur hidup anda, dan anda dapat menikmati komisen agensi sepanjang hayat.

  Semua ahli yang anda rekrut dalam seminggu akan diringkaskan, dan sistem akan mengira jumlah komisen anda (%) setiap minggu.

  Komisen luar talian akan dikreditkan ke akaun dalam talian pada 1-5 setiap bulan.

  Pertaruhan sukan / hiburan langsung / permainan elektronik

  Pertaruhan sukan / hiburan langsung / permainan elektronik
  Jumlah keuntungan Komisen Ahli aktif bulanan Bayar dividen
  0 ~ 19999 10% 5 lebih rendah 1-5 Dalam
  20000 ~ 299999 20% 5 lebih rendah 1-5 Dalam
  Seterusnya 300000+ 30% 5 lebih rendah 1-5 Dalam

  Pengiraan: -

  Semua [tawaran tambahan] akan ditolak sebelum mengira komisen bonus. Sistem akan memberikan Level Bonus Komisen Tahap mengikut jumlah keuntungan yang diterima oleh ahli

  Contoh: Jumlah anggota yang diterima oleh semua rekrut telah kehilangan 120,000, di mana 20,000 adalah [diskaun tambahan].

  (120000-20000) * 20% = 20000 [Bonus dan Komisen]

  Berlaku: -

  Apabila anggota yang berpartisipasi gagal mematuhi sepenuhnya atau melanggar atau menyalahgunakan peraturan keutamaan atau promosi syarikat, atau kami mempunyai bukti bahawa mana-mana kumpulan atau individu melabur dalam siri pertaruhan berikutnya, sehingga tidak kira apa pun keputusan pertandingan, ia dapat dijamin. Kami berhak untuk menghentikan atau membatalkan tawaran atau menuntut kembali bonus yang dibayar dari bonus ini atau promosi lain yang disediakan oleh promosi. Di samping itu, syarikat juga berhak untuk memotong perbelanjaan pentadbiran yang setara dengan nilai bonus keutamaan daripada pelanggan ini untuk mengimbangi kos pentadbiran kami. Kami berhak mentafsirkan akhir peristiwa; dan hak untuk mengubah atau menghentikan acara tanpa notis; terpakai untuk semua tawaran.


  TENTANG KAMI

  M99win menyediakan teknologi inovatif dan paling maju, produk permainan terbaik di Asia dan peningkatan pesat inovasi dan revolusi inovatif dalam industri pertaruhan semasa. Pertaruhan sukan, kasino peniaga langsung, permainan / slot elektronik, master memancing, pertaruhan Cockfighting dan sistem pertaruhan 4D 4D.

  Misi kami adalah menjadi peneraju pasaran untuk memberikan anda perkhidmatan berkualiti terbaik, inovasi permainan, nilai, antara muka yang mesra pengguna dan pengalaman pertaruhan dalam talian terbaik, kerahsiaan dan keselamatan, persekitaran yang dilindungi dan dikawal selia.

  Pasukan M99win berusaha untuk memberi anda pelbagai produk, perkhidmatan yang paling maju, pembayaran bonus yang pantas, sederhana dan selamat serta promosi yang paling berharga untuk ahli.

  Kami menyediakan pelbagai permainan permainan inovatif dalam pertaruhan sukan, kasino peniaga langsung, mesin slot, permainan elektronik, master memancing, pertaruhan ayam jantan dan pertaruhan 4D 4D yang lebih sesuai untuk anda. Kami berusaha untuk menyediakan anggota kami dengan cara yang lebih selamat dan lebih mudah untuk menggunakan bahasa dan mata wang mereka sendiri untuk meletakkan taruhan dalam talian.

  Akaun pertaruhan anda boleh digunakan untuk semua produk. Kami mengekalkan pemindahan dana dan pengalaman pertaruhan akaun pertaruhan ahli biasa. Dalam produk pertaruhan sukan kami, kami menyediakan pelbagai pilihan untuk handicap Asia yang berbeza, peluang ganjil / berganda dan tinggi / rendah yang popular, dan banyak peluang pertaruhan lain, termasuk peluang pertaruhan langsung hingga 90 minit, Bonus pembayaran cepat dan kelebihan daya saing.

  Oleh itu, sama ada anda pemain baru dalam pertaruhan sukan atau anda hanya perlu meningkatkan kemahiran pertaruhan sukan anda, kami akan menyediakan portal maklumat tanpa gangguan kepada ahli kami untuk melihat statistik perlawanan, laporan yang sepadan dan sejarah; maklumat padanan kepala-ke-kepala, anda bahkan dapat mengikuti permainan kegemaran anda hingga saat-saat terakhir.

  Kami dengan bangga memberikan pengalaman kasino peniaga langsung yang inovatif kepada ahli tanpa memuat turun versi, dan meningkatkan teknologi aplikasi mudah alih hari ini (seperti Baccarat, Blackjack, Dragon / Tiger, Roulette, Sic Bo, dll.)) Permainan hebat. Kami menyediakan ahli dengan pilihan sekatan meja kasino pelbagai peringkat yang paling berharga dan nilai rebat tunai yang tinggi. Ahli boleh memilih dan bertaruh pada baccarat tanpa komisen dan pilihan yang lebih komprehensif. Walau bagaimanapun, ahli Asian Gaming masih berminat dengan permainan kasino hingga ke hari ini.

  Pertaruhan yang bertanggungjawab

  Soal selidik pertaruhan

  M99win secara aktif berusaha untuk menyediakan pemain platform hiburan berkualiti tinggi. Tujuan soalan-soalan ini adalah bahawa kami telah memasang dan meningkatkan sejumlah kemudahan keselamatan untuk memastikan keadilan dan keadilan permainan kami. Kami mendorong pelanggan kami untuk memahami status bahaya pelanggan terhadap perjudian dengan menjawab soal selidik kami:

  • Adakah anda berjudi kerana anda tidak bekerja dan belajar?
  • Adakah anda berjudi kerana anda bosan atau tidak senang?
  • Apabila anda selesai bertaruh, adakah anda merasa wang anda telah hilang atau anda ingin bertaruh lagi secepat mungkin?
  • Adakah anda akan berjudi sehingga semua wang anda hilang?
  • Adakah anda berbohong untuk meminjam wang, atau mencuri perjudian?
  • Adakah anda sengaja menyembunyikan masa dan wang yang anda habiskan untuk berjudi?
  • Adakah anda tidak mahu menghabiskan pertaruhan anda untuk perkara lain?
  • Sekiranya semua pertaruhan anda selesai, adakah anda akan merasakan bahawa anda akan memperoleh kembali wang yang anda hilang secepat mungkin?

  Sekiranya sebahagian besar jawapan anda adalah "ya", anda mungkin ketagih dengan perjudian. Kami mencadangkan anda:

  • Mengenai perjudian sebagai projek hiburan dan hiburan
  • Elakkan kerugian berterusan
  • Mempunyai pengetahuan mereka sendiri tentang perjudian
  • Atur masa dan tenaga anda dalam perjudian dengan wajar

  Anda juga boleh pergi ke laman web GamCare www.gamcare.org.uk untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah perjudian dengan cara yang tercerahkan.

  Had umur:

  Berjudi dilarang untuk orang di bawah usia 18 tahun. Youde W88 akan terus bertanya mengenai bukti maklumat usia yang diberikan oleh pelanggan. Sekiranya bukti umur didapati tidak sesuai dengan yang diberikan oleh pelanggan, kami akan menutup akaun pelanggan dan membekukan baki dana. Oleh kerana undang-undang dan peraturan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, kami mengesyorkan agar pelanggan membaca undang-undang tempatan untuk pertanyaan sebelum bermain permainan perjudian.

  Pengasingan Diri:

  Bagi sebilangan pelanggan yang ingin menjauhi perjudian buat sementara waktu, kami akan menyediakan fungsi pengecualian diri, dan anda boleh memohon penutupan akaun selama enam bulan hingga lima tahun. Klik "Hubungi Kami" di laman web, dan kakitangan perkhidmatan pelanggan kami akan memberi anda lebih banyak maklumat.